O nama

ULTRA završni radovi u građevinarstvu osnovana je 2009.godine u Zadaru. Imamo dugogodišnje obiteljsko iskustvo u građevinskim radovima koje traje već preko 40 godina.

Licencirani smo za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara tako da smo uspješno sanirali i restaurirali kulturne i stambeno poslovne objekte u staroj jezgri grada Zadra.